استانداردهای تحمل صفحات و نوارهای آلومینیومی

استانداردهای تحمل صفحات و نوارهای آلومینیومی

Post Time: March 06, 2023

1. دامنه استفاده

این استاندارد در مورد تحمل های بعدی صفحات نورد آلومینیوم و آلومینیوم و نوارهای نورد آلومینیم اعمال می شود.

2. تعریف ورق آلومینیوم و نوار

ورق

محصولات نورد با مقطع مستطیل شکل, ضخامت یکنواخت و بیشتر از 0.20mm, معمولا ً در لبه ها بریده یا اره می شوند, و در یک شکل مستقیم تحویل داده. ضخامت تجاوز نمی کند 1/10 از عرض.

نوار

یک محصول نورد شده با مقطع مستطیل شکل و ضخامت یکنواخت بیشتر از 0.20 میلی متر. معمولا لبه ها شکاف هستند و در رول تحویل داده می شوند. ضخامت تجاوز نمی کند 1/10 از عرض.

ورق با اندازه بزرگ

به محصولات تمام شده با عرض بیشتر از ۱۵۰۰ میلی متر یا طول بیشتر از ۴۰ میلی متر صفحات با اندازه بزرگ می نامند.

3. تحمل ضخامت در مورد ورق آلومینیوم / نوار

5ای۰۳, 5ای۰۵, 5A06, 5083, 5086, 5A41 و دیگر آلومینیوم - منیزیم آلومینیوم صفحات درجه معمولی و نوار با محتوای منیزیم به طور متوسط بیشتر یا برابر با 3% و ضخامتی بزرگتر یا برابر با ۴٫۰ میلی متر, انحراف مجاز ۵٪ ± ضخامت اسمی است, انحراف مجاز ضخامت سایر صفحات و نوارهای درجه معمولی آلومینیوم و آلومینیوم باید با مقررات در جدول زیر مطابقت داشته باشد.

ضخامت عرض مشخص شده
≤1000 > 1500~1000 > 1500~2000 >2000~ 2500
تحمل ضخامت
ورق نوار ورق نوار ورق نوار ورق نوار
>0.20~ 0.40 ±0.05 ±0.05 ±0.06 ±0.06
>0.40~ 0.63 – 0.10 ±0.05 – 0.14 ±0.08 – 0.18 ±0.09 – 0.24 ±0.12
>0.63~ 0.80 – 0.12 ±0.06 – 0.14 ±0.08 – 0.18 ±0.10 – 0.26 ±0.13
>0.80 ~ 1.00 – 0.15 ±0.08 – 0.17 ±0.09 – 0.20 ±0.11 – 0.29 ±0.15
> 1.00 ~ 1.20 – 0.15 ±0.08 – 0.17 ±0.10 – 0.22 ±0.12 – 0.29 ±0.15
>1.20~ 1.60 – 0.20 ±0.10 – 0.25 ±0.13 – 0.27 ±0.14 – 0.29 ±0.15
>1.60~ 2.00 – 0.20 ±0.10 – 0.26 ±0.13 – 0.28 ±0.15 – 0.30 ±0.18
>2.00 ~ 2.50 – 0.25 ±0.13 – 0.29 ±0.15 – 0.30 ±0.16 – 0.32 ±0.18
>2.50~ 3.20 – 0.30 ±0.15 – 0.34 ±0.17 – 0.35 ±0.18 – 0.36 ±0.23
>3.20~ 4.00 – 0.30 ±0.15 – 0.36 ±0.20 – 0.37 ±0.23 – 0.38 ±0.25
>4.00~ 5.00

+ 0.10

– 0.35

±0.23

+ 0.10

– 0.37

±0.25

+ 0.10

– 0.42

±0.28

+ 0.10

– 0.45

±0.30
>5.00~ 6.30

+ 0.10

– 0.40

±0.25

+ 0.10

– 0.42

±0.28

+ 0.10

– 0.42

±0.33

+ 0.10

– 0.45

±0.38
>6.30~ 8.00

+ 0.10

– 0.45

±0.30

+ 0.10

– 0.47

±0.36

+ 0.10

– 0.50

±0.38

+ 0.10

– 0.60

±0.46
>8.00 ~ 10.00

+ 0.10

– 0.50

±0.38

+ 0.10

– 0.50

±0.43

+ 0.10

– 0.50

±0.51

+ 0.10

– 0.60

±0.58
> 10.00 ~ 16.00 ±0.50 ±0.50 ±1.0 ±1.5
> 16.00 ~ 25.00 ±0.75 ±0.75 ±1.5 ±2.0
>25.00~ 40.0 ±1.0 ±1.0 ±1.5 ±2.0
>40.00~ 60.00 ±1.5 ±1.5 ±2.0 ±3.0
>60.00~ 80.00 ±3.0 ±3.0 ±3.5 ±4.0
>80.00~ 100.00 ±3.5 ±3.5 ±5.0 ±5.5
> 100.00 ~ 160.00 ±4.0 ±5.5 ±6.0
توجه داشته باشید: برای صفحاتی با انحراف نامتقارن, هنگامی که انحراف متقارن مورد نیاز است, انحراف نوار مربوطه را می توان از طریق مذاکره بین دو طرف به تصویب رساند.

4. تحمل طول ورق

4.1 برای صفحات درجه مشترک با ضخامت بیشتر از 40mm, بعد از غلت زدن با کلش, سر و دم بریده نمی شوند, و کل بلوک تحویل داده می شود.

4.2 طول اسمی صفحه متغیر-مقطع با ضخامت اسمی و درجه متوسط وج انتهای نازک و انتهای ضخیم محاسبه می شود.

4.3 انحراف طول صفحات درجه معمولی باید الزامات در جدول زیر را برآورده.

ضخامت اسمی طول انحراف مجاز ضخامت اسمی طول انحراف مجاز
≤4.50

+25

– 5

>10.0~40.0 ±40
>4.50 ~ 10.00 ±25 پانل شکستن متغیر ≤5.0 (انتهای ضخیم)

+50

0

5. انحراف مجاز عرض صفحه و نوار

انحراف مجاز عرض صفحه و نوار.

ضخامت عرض انحراف مجاز
≤4.5 ≤1000

+5

-3

> 2000~1000

+10

– 5

>2000~ 2400 ±10
>4.5 لبه برش

+30

-10

بدون پیرایش 5ای۰۳, 5ای۰۵, 5A06, 5083 و دیگر آلومینیوم- منیزیم با محتوای منیزیم به طور متوسط بیشتر یا برابر با 3% و 7A09, 7ای۰۴, 7075

+150

0

دیگر آلومینیوم و آلومینیوم خالص

+120

0

توجه داشته باشید: برای صفحاتی با ضخامت ≤.5 میلی متر است که در کوره حمام نمک تحت درمان حرارت قرار گرفته اند, و برای صفحات با اندازه بزرگ با طول >4000میلی متر, انحراف عرض مجاز است

Leave a comment

Our Office

No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, China

Email Us

sales@hw-alu.com

HWALU

شرکت آلومینیوم هنان هوآوی, Ltd, One Of The Biggest Aluminum Supplier In China Henan,We Are Established In 2001,And We Have rich experience in import and export and high quality aluminum products

Opening Hours:

Mon – Sat, 8AM – 5PM

Sunday: Closed

Get In Touch

No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, China

+86 188 3893 9163

sales@hw-alu.com

Newsletter

© Copyright © Henan Huawei Aluminium Co., Ltd

Call Us

Email Us

Whatsapp

Inquiry