News

Đánh giá sớm về nhôm vào tháng Giêng 6

Đánh giá sớm về nhôm vào tháng Giêng 6

Vào tháng Một 5, Nhôm Thượng Hải mở cao và xuống thấp qua đêm, because Guizhou once again limited power and cut p……

Read More

Đóng góp một chút nhiệt và ánh sáng, Tuy nhiên chúng nhỏ, giống như một con đom đóm

-David Jin, Tổng giám đốc Hà Nam Huawei Aluminum Co., Ltd., Actively Promotes First Aid CPR and AED The shocking s……

Read More
Our Office

No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, China

Email Us

sales@hw-alu.com

HWALU ·

Hà Nam Huawei Nhôm Co., Ltd, One Of The Biggest Aluminum Supplier In China Henan,We Are Established In 2001,And We Have rich experience in import and export and high quality aluminum products

Opening Hours:

Mon – Sat, 8AM – 5PM

Sunday: Closed

Get In Touch

No.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, China

+86 188 3893 9163

sales@hw-alu.com

Newsletter

© Copyright © Henan Huawei Aluminium Co., Ltd

Call Us

Email Us

Whatsapp

Inquiry